Balustrády

Všetky tvary a povrchy vrátane rotačných balustrád.


HOTEL-SANATORIUM IMPERIAL, KARLOVY VARY
HOTEL-SANATORIUM IMPERIAL, KARLOVY VARY

žulové schodiská a dlažby, pieskovcové balustrády, stlpiky a zdivo

HOTEL-SANATORIUM IMP...
HOTEL-SANATORIUM IMPERIAL, KARLOVY VARY
HOTEL-SANATORIUM IMPERIAL, KARLOVY VARY

žulové schodiská a dlažby, pieskovcové balustrády, stlpiky a zdivo

HOTEL-SANATORIUM IMP...

Náš kompletný sortiment a ďalšie informácie nájdete na stránkach:
www.cezula.czwww.kamen-dlazby.czwww.kamen-doma.cz